Sejačka Weaving

Prvý krát sejeme so sejačkou Weaving, dňa 7.10.2022 pšenicu.